குக்வித் கோமாளியில் திடீரென வைல்டு கார்டு எண்ட்ரி கொடுத்த 2 பிரபலங்கள் !

குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் திடீர் டுவிஸ்ட் ஆக இரண்டு போட்டியாளர்கள் வைல்டு கார்டு எண்ட்ரியாக...

Read More