தேடப்பட்டு வந்த சீன விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி கண்டுபிடிப்பு !

சீனாவில் மலைப் பகுதியில் மோதி விபத்துக்குள்ளான விமானத்தின் கருப்புப் பெட்டி...

Read More