சமோசா விற்கும் பத்திரிகையாளர் மூசா..!

ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு தொலைக்காட்சியில் நெறியாளராகப் பணிபுரிந்தவர் தற்போது சாலையில் சமோசா விற்கும்...

Read More