டெபிட்,கிரெடிட் கார்டில் ஜூலை 1 முதல் வரப்போகும் மாற்றங்கள்!

ஜூலை 1 முதல் கார்டு-டோக்கனைசேஷன் நடைமுறைக்கு வருவதால் டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு விதிகள்...

Read More