கழுத்தில் டயருடன் 6 ஆண்டுகளாக அவதிப்பட்ட முதலை!

இந்தோனேஷியாவில் 6 ஆண்டுகளாக கழுத்தில் சிக்கிய டயருடன் அவதிப்பட்டு வந்த முதலைக்கு அதில் இருந்து...

Read More