பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியத்தின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்...